2012 Spencer Yachts Caterpillar Award
 
2012 Spencer Yachts Caterpillar Award
 
2011 Caterpillar Mfg Award Spencer Yachts
 
2011 CAT AWARD
 
2008 Caterpillar Mfg. Award  Ocean Yachts
 
2008 CAT AWARD
 
2007 Caterpillar Mfg. Award Rybovich Yachts
 
2007 CAT AWARD
 
2005 Caterpillar Mfg. Award Viking Yachts
 
2005 CAT AWARD